Na vrhu jezika...

podijeli:

Specijalizirani stručni programi poduke stranih jezika
Prema potrebi moguće je odabrati i neki od specijalno pripremljenih stručnih programa za:
    - ugostiteljstvo
    - energetiku
    - medicinu
    - pravo
    - prodaju i marketing
    - financije i računovodstvo
    - ljudske resurse
Specijalizirani programi dodatno se prilagođavaju prema zahtjevima i potrebama klijenta.
Sputnik professional je u mogućnosti po potrebi izraditi kompletan program za specifičnu struku klijenta.
 
 
Program konverzacijske prakse
Ovaj program namijenjen je osobama koje već znaju strani jezik, a želja im je osvježiti ga ili usavršiti.
Nastava se temelji isključivo na konverzacijskim aktivnostima i role play situacijama. Teme koje se obrađuju prilagođene su potrebama klijenta. Velika pažnja se polaže na ispravljanje sintakse tzv. negativnog transfera iz materinjeg jezika, izgovor te kulturološki uvjetovane finese.
Preduvjet za konverzacijsku praksu je poznavanje stranog jezika (min. A2). 
 
Trening komunikacijskih vještina
Pravilno korištenje jezika samo je preduvjet uspješne komunikacije.
Trening komunikacijskih vještina temelji se na najnovijim spoznajama s područja NLP-a i komunikoloških znanosti. Ovladajte vještinama uspješnog komuniciranja kroz niz treninga prilagođenih Vašim potrebama i potrebama vaše tvrtke.