Na vrhu jezika...

podijeli:

Jezično testiranje kandidata pri zapošljavanju
Jezično testiranje provjerava kandidatove sposobnosti usmene i pismene produkcije,  razumijevanja govornog jezika, poznavanja vokabulara.
Testiranje je moguće za sve jezike iz Sputnik Professional ponude, a prema potrebi klijenta i po specifičnim područjima. Izvještaj o znanju jezika standardiziran je prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
 
Analiza komunikacijskih i jezičnih potreba radnih mjesta
Naši stručnjaci analizirat će sve kanale interne i ekstene komunikacije vezane za vaše poslovanje kako bi mogli odrediti koji jezici i nivoi jezične kompetencije su potrebni za određena radna mjesta, te u kojim segmentima će ulaganje u komunikacijske vještine vaših zaposlenika ostvariti najbolje poslovne rezultate.

Kreiranje programa edukacije
Dugoročno planiranje je najisplatljiviji način ulaganja u razvoj kompetencija vaših zaposlenika. U suradnji s vama i prema potrebama, naši stručnjaci kreirati će polugodišnji, jednogodišnji ili višegodišnji program edukacije jezičnih i komunikacijskih vještina kako bi vi uspješno mogli planirati, pratiti, napredovati koristeći novostečene poslovne sposobnosti vaših uposlenika.